|

SIEĆ AS-i

Sieć AS-i (AS-Interface, ang. Actuator Sensor Interface) to przemysłowa sieć komunikacyjna, stosowana w przypadku automatyzacji rozproszonych obiektów. Postępuje się tak w celu minimalizacji okablowania obiektowego.

Przykładem realizacji DB Project opartej na sieci komunikacyjnej AS-i jest jedna z kompostowni, gdzie na powierzchni 100 x 100 m należało zebrać bardzo dużą ilość pomiarów z różnych miejsc.

Tradycyjny sposób okablowania byłby bardzo kosztowny i pracochłonny. Dzięki zastosowanej aplikacji zebrano kilkaset pomiarów, m.in.

  • pomiar wilgotności,
  • temperatury,
  • ciśnienia,
  • zawartości tlenu,
  • przepływu,
  • poziomu oraz
  • standardowe sygnały położenia.

Zrealizowano również precyzyjne dozowanie kwasu i zasady w procesie neutralizacji.

Całość zrealizowano na trzech wydzielonych odcinkach sieci AS-i, co pozwala na zdalną diagnostykę każdego z elementów sieci.

ASI_Biofiltr_k
Widok złoża zewnętrznego – biofiltr oraz stacji pogody
ASI_PĹ‚uczka-chemiczna_k
Płuczka i system neutralizacji z wizualizacją stanu zbiornika zewnętrznego odcieku
Praca kompostowni - wizualizacja DB Project
Wizualizacja pracy kompostowni
ASI_Tunel1_k
Pusty tunel kompostowni
Tunel podczas kompostowania - sieć AS-i - DB Project
Tunel zapełniony produktem podczas kompostowania
Wizualizacja DB Project - tunel osuszający zboże
Tunel osuszający złoże

Zobacz też: sterownik Siemens Simatic S7-300, Allen-Bradley, Pro-face Schneider Electric.