Aktualności – Autor DB Project: 7.11.2022


DB Project sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie koncepcji ładowarki z systemem automatycznego ładowania samochodów elektrycznych”

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu zakłada nawiązanie współpracy z jednostką naukową w celu zamówienia usługi B+R dot. opracowania koncepcji szybkiej ładowarki samochodowej zintegrowanej z systemem automatycznego ładowania pojazdów elektrycznych przy wykorzystaniu takich elementów jak:

 – ramię (manipulator) robota kooperującego ze stacją ładowania i samochodem wraz z końcówką chwytaka robota wyposażonego  w min. 2 wtyki do ładowania;

 – system umożliwiający precyzyjne podłączenie wtyku do gniazda ładowania w samochodzie;

 – system wizyjny do pozycjonowania auta na stanowisku ładowania;

 – system bezpieczeństwa w strefie działania manipulatora;

 – aplikacja wspomagająca ładowanie auta bez udziału człowieka.

Dofinansowanie projektu z UE: 199.750,00 PLN


W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dn. 7.11.2022 r. dot. opracowania koncepcji ładowarki z systemem automatycznego ładowania samochodów elektrycznych, informuję iż w wyniku zrealizowanego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław