Firma DB Project świadczy kompleksowe usługi w zakresie sterowania maszyn i urządzeń w procesach przemysłowych. Zajmujemy się całościową obsługą procesu automatyzacji – od etapu koncepcji po wdrożenie i utrzymanie systemu.

Dostarczając rozwiązania przemysłowe, zespół DB Project oferuje w szczególności:

  • dobór, dostawę i montaż Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki,
  • przygotowanie projektu elektrycznego,
  • programowanie sterowników, paneli operatorskich HMI i systemów wizualizacji SCADA,
  • budowę sieci przemysłowych,
  • prefabrykację rozdzielnic elektrycznych,
  • montaż i uruchomienie obiektowe,
  • utrzymanie ruchu i serwis.

Zakres działania DB Project zależy od stopnia zaawansowania prowadzonych przez Klienta działań, jego potrzeb i decyzji. Dokonujemy pełnej automatyzacji obiektu, jak i świadczymy usługi tylko na wybranych etapach.

Odbiorcy naszych usług

Wiodącymi odbiorcami naszych rozwiązań są przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży spożywczej, w tym rolnej (przetwórstwo i magazynowanie ziarna) oraz nasiennej – produkcja materiału siewnego, piekarniczej, czy przetwórstwa warzyw.

Wykonujemy także projekty i uruchomienia dla innych branż. W sekcji Wybrane realizacje prezentujemy między innymi uruchomiony w roku 2014 system sterowania i wizualizacji w obiekcie gospodarki odpadami (kompostownia) wykonany w oparciu o sieć AS-Interface.

WYBRANE

REALIZACJE

Stosowane narzędzia

Dbając o wysoką jakość świadczonych usług, sięgamy po nowoczesne rozwiązania i pracujemy ze sprawdzonymi narzędziami programistycznymi oraz oprzyrządowaniem.

Współpracujemy z czołowymi dostawcami sprzętu z branży elektrycznej, automatyki i sterowania oraz pomiarów, tj. Siemens, Eaton Electric, Wago, Allen-Bradley, Pro-face, Endress+Hauser, IFM Electronics, Turck, Jumo i wiele innych.

Powstające systemy przemysłowe tworzymy w oparciu o sieci PROFInet, AS-Interface, SmartWire i wiele innych. Pracujemy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania: See Electical Expert, Step 7 Professional, TIA Portal, CoDeSys, RSLogix, RSView Studio, WinCC, WinCC Flexible, InTouch, ASIX, Visual Basic, C# i inne.

Dlaczego DB Project

Automatyka to nasza pasja, dlatego nie boimy się wyzwań i z zaangażowaniem podejmujemy się projektowania oraz integracji systemów sterowania nawet trudnych procesów przemysłowych.

W efekcie, wykorzystując najlepszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie, proponujemy Klientowi optymalne rozwiązanie dla osiągnięcia określonych efektów końcowych w procesie przemysłowym.

Świadcząc usługi dla naszych Klientów, często proponujemy im rozwiązania własne DB Project, dostosowywane do wymagań technicznych danego obiektu. Autorskie podejście stosujemy m.in. świadcząc usługi zdalnego serwisu systemów automatyki i sterowania. W ten sposób – będąc w zasięgu globalnej sieci internet – jesteśmy w stanie z dowolnego miejsca na świecie bezpiecznie zweryfikować zgłoszenie serwisowe i w krótkim czasie rozwiązać większość ewentualnych problemów. Minimalizuje to ryzyko kosztownych przestojów produkcji po stronie Klienta.

Celem ustalenia zakresu działania odwiedzamy przeznaczony do automatyzacji obiekt – Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.