|

PRO-FACE

Stosowanie paneli operatorskich i sterowników Pro-face Schneider Electric jest odpowiedzią na potrzeby klientów. Rozwiązanie zapewnia firmie łatwy dostęp do informacji o obiekcie z dowolnego miejsca na świecie.

Przy zapewnieniu przez klienta dostępu do internetu bądź sieci lokalnej dla tych sterowników, możliwy jest podgląd, ale i sterowanie obiektem:

  • z dowolnej lokalizacji na świecie – jeśli zapewniony jest dostęp do internetu,
  • z innej lokalizacji na obiekcie – w tym celu konieczne jest podłączenie do obiektowej sieci lokalnej.

Narzędzia Pro-face umożliwiają również uruchomienie systemu powiadamiania SMS-em o awarii systemu.

Obecnie przygotowane aplikacje pozwalają na automatyzację:

  • suszarni porcjowych,
  • układów pomiaru temperatury i ziarna w silosie.
Wizualizacja pracy obiektów przemysłowych - DB Project - Pro-Face Schneider Electric
Przykładowe ekrany wizualizujące pracę różnych obiektów (suszarnia porcjowa oraz system wytwarzania zakwasu żytniego)